Reiki je technika přenosu energie z Vesmíru (Universa). Jedná se o univerzální životní energii.
Rei – duchovní nebo také vesmírná, Ki – energie. Podstatnými vlastnostmi Reiki jsou pravda, Božská láska a poznání.

Reiki příznivě působí na tělesné, duševní i duchovní úrovni, uvolňuje napětí a blokády a vede k pocitu uvolnění, spokojenosti a harmonii. Energie Reiki povzbuzuje tělo celostním a přirozeným způsobem.

Reiki má duchovní podstatu, přesto nemá nic společného s náboženstvím, vede člověka k harmonii se sebou samým.

Ošetření energií Reiki je vhodné téměř pro všechny věkové kategorie a zvláště je vhodné při diagnostikované cukrovce, úrazech, únavě, stresu, vyčerpanosti, pooperačních stavech, depresi, migrénách, poruše imunitního systému a další.

Reiki v žádném případě nenahrazuje lékařské ošetření, navozuje pouze energetickou rovnováhu těla.

Při terapii Reiki leží klient oblečený a relaxuje. Zavřené oči dopomáhají ještě více k uvolnění a při tom všem hraje tichá klidná hudba. Je to příjemné uvolnění se na lehátku (možno i na židli), kdy bez slov a jakékoliv aktivity ze strany klienta dochází k předání energie z Universa prostřednictvím terapeuta. Terapeut postupně přikládá své ruce přes oblečení na přesně dané pozice na hlavě, přední a zadní straně těla klienta, nepoužívá žádný tlak. Energie Reiki nemůže v žádném případě ublížit.

Žádost o terapii Reiki pro třetí osobu není možná. Každá osoba může požádat o Reiki jen sama pro sebe.

 

V Usuiho systému Reiki existují tři stupně vzdělání:

1. stupeň – zasvěcení tradičně vzdělaným mistrem Reiki.
Jsou zprostředkovány základní schopnosti pro přenos duchovní energie života.

2. stupeň – rozšiřuje a doplňuje získané dovednosti, umocňují se účinky Reiki a zasvěcený 2. stupně dokáže nyní působit nejen bezprostředním dotykem dlaní, ale zvládá i dálkový přenos energie.

3. stupeň – je stupněm mistrovským.
Mistr Reiki pak může zasvěcovat jiného člověka do všech tří stupňů.

 

Ten, kdo se vyhýbá zkušenostem, nemá co zpracovávat.
Kdo není zvídavý, nic se nenaučí.
Kdo se drží starých vzorců, nemůže růst.
(Lübeck, 2008)