Historicky je Reiki známa již po mnoho tisíc let. Přibližně do poloviny devadesátých let minulého stolení byl znám původ Reiki a životopis jeho zakladatele Mikao Usuiho pouze z ústního podání. Díky bádání různých mistrů Reiki, především Arjavy Franka Pettera, byla objevena a zveřejněna skutečná historie Reiki. Mnohé detaily pocházejí z dlouhého nápisu na obrovském monolitu, stojícím na Usuiho hrobě a představují tak původní svědectví o jeho životě a o jeho působení. Další informace byly nalezeny v Usuiho a Hayashiho rukopisech manuálů k seminářům.

Mikao Usui

Mikao Usui se narodil 15. srpna 1865. Tento všestranný učenec a obchodník se již od mládí zabýval různými spirituálními systémy. Procestoval řadu zemí, v nichž prováděl svá vlastní bádání. Mimořádně jej fascinovala možnost léčení pomocí spirituální energie. Léčení pomocí síly, pocházející přímo od zdroje veškerého života a vedené prostřednictvím léčitele. Usui intenzivně studoval staré buddhistické spisy a usilovně cvičil předávané techniky, zaměřené na duchovní rozšíření vědomí a rozvoj osobnosti. Teprve ke konci svého života, v březnu roku 1922, získal Usui zasvěcení do nového energetického systému na hoře Kurama, ležící severně od města Kyôto. (Hora Kurama je v chráněné přírodní oblasti známá jako silné energetické pole, opředená mnoha legendami). Zde se 21 dní postil a meditoval.
21. den ucítil nad svou hlavou velkou Reiki-Energii a začal se cítit plně otevřený a prostý všech pochybností.

Nejdříve novou metodu zkoušel na sobě a také na své rodině. Účinky byly vidět okamžitě. Usui se rozhodl, že bude lepší, bude-li tuto schopnost dál předávat jiným lidem, než ji uchovávat pouze ve své rodině. Dne 11. dubna 1922 se odstěhoval do Harajuku/Aoyama v centru Tokya a založil tam společnost: „Usui Reiki Ryôhô Gakkai“ (japonsky: Společnost pro léčení prostřednictvím Usuiho Reiki). Předával Reiki ošetření lidem, kteří z blízka i z dáli přicházeli se nechat zasvětit nebo ošetřit.

Usuiho praxe se rozrůstala dále a tak se v únoru 1925 přestěhoval do větších prostor do města Nakano-předměstí Tokya. Jeho sláva byla stále větší a větší, začal cestovat po Japonsku a pořádal semináře.

Zakladatel systému Reiki zemřel na infarkt během zasvěcování dne 9. března 1926 ve Fukuyamě.

Dr. Chujiro Hayashi

Ne všichni učitelé Reiki, zasvěcení Usuim, chtěli zůstat u konzervativní Usui Gakkai a někteří založili své vlastní školy Reiki. Tak to učinil i penzionovaný námoří důstojník a lékař Dr. Chujiro Hayashi. Otevřel si poblíž císařského paláce v Tokyo kliniku Reiki, již pojmenoval Shina No Machi. V ní ošetřoval pomocí Reiki onemocnění všeho druhu.

V roce 1935 se dostala na kliniku Dr. Hayashiho paní Hawayo Takata, Američanka japonského původu, žijící toho času na Havajských ostrovech, aby se na jeho klinice nechala vyléčit z vážné choroby. Fascinována úžasným úspěchem léčby, kterou mohla prožít, začala se sama v roce 1936 učit Reiki. Po absolvování několikaměsíčního výcviku pod vedením Chujiro Hayashiho se vrátila zpátky na Havaj a začala profesionálně praktikovat Reiki. Po několika měsících ji navštívil Dr. Hayashi, který ji cvičil, aby se mohla stát mistryní Reiki. 21. února 1938 získala zasvěcení
do mistrovského stupně a od tohoto okamžiku mohla vychovávat a zasvěcovat do Reiki i své vlastní žáky.

Dr. Hayashi spáchal v roce 1941 z politických důvodů sebevraždu. Paní Takata praktikovala až
do své smrti v roce 1980 jako mistryně Reiki, léčila a vzdělávala své vlastní žáky až do třetího stupně. Po její smrti pokračovala ve vedení školy Reiki její vnučka Phyllis Lei Furumoto.

Začátkem 80. let se Reiki dostala do Evropy díky Brigitte Miler a od té doby se velmi rozšířila. Dnes jsou mistři Reiki v každé evropské zemi.

LÜBECK, Walter. Reiki: praktické rady pro I., II. a III. stupeň: metody celostního léčení těla, duše i ducha. Olomouc: Fontána, 2005. ISBN 80-733-6240-6.

LÜBECK, Walter. Reiki: úplný návod pro praxi Reiki od základního úvodu až k dokonalému zvládání techniky. Olomouc: Fontána, 2008. ISBN 978-80-7336-443-4.